Vedoucí:

Veronika Hubová

Petr Hub

Složení týmu:

 Ema Polášková, Vladimír Vašek, Kateřina Jurajdová, Jiří Slavík, Filip Horák, Jakub Stanka