Dobrovolní hasiči z Janovic u Starého Jičína pořídili díky Nadaci Agrofert záchranářský žebřík a motorovou pilu

Dobrovolní hasiči z Janovic u Starého Jičína pořídili díky Nadaci Agrofert nový nastavovací žebřík společně s motorovou pilou. Nadace Agrofert přispěla na nákup částkou 35 000 Kč, zbývající část dofinancovala obec Starý Jičín ze svého rozpočtu.

Nový nastavovací žebřík nahradil starý dřevěný žebřík, který již nevyhovoval pro využití při zásahu jednotky. Motorová pila byla do naši jednotky zakoupena prvně. Díky motorové pile se zvýší akceschopnost jednotky při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Touto cestou děkujeme Nadaci Agrofert a obci Starý Jičín.                   

 

Hasiči Starý Jičín - Janovice.