Čím se co hasí

 
        Dřevo, hobliny, piliny, sláma, papír, pevné organické látky, líh
 
Benzín, nafta, olej, laky, barvy, pryž
 
Motorová vozidla, tuky, mazadla, asfalt, dehet
 
Elektrická zařízení pod napětím, potraviny, telefonní ústředny, jemná mechanika, počítače, videa
 
Archívy, knihovny, svazky papírů, alkohol, hořlavé kovy a jejich slitiny, textilie