Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.
 

 • V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155 Zdravotnická záchranná služba,
 • 158 Policie ČR.
 • 156 Obecní (městská) policie
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání


Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

Jak postupovat při tísňovém volání

 

 • Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
 • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
 • Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
 • Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených
 • Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.
Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:
V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích)
Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Zdroj: https://www.hasicipatek.cz/