Zásahová jednotka

Sbor dobrovolných hasičů v Janovicíh čítá připbližně 105 členů z nichž 16 mužů tvoří zásahovou jednotku JPO V (jednotku pož.ochrany pátého stupně). Jsou to proškolení dobrovolníci, kteří jsou schopni kvalifikovaně zasahovat při událostech vyžadujících zásah.

Hasiči v Janovicích mají již dlouholetou tradici a kromě samotné požární činnosti se věnují údržbě veřejných prostranství a ve velké míře také rozvoji kultury v obci. Naší nedílnou součástí je i výchova mládeže nejen v oblasti požární ochrany.

Velitel jednotky: Pavel Krutílek


Technika                                            Členové                                                    Výjezdy