Nové nůžkové stany s Nadací ČEZ

SDH Janovice u Starého Jičína zakoupila s podporou Nadace ČEZ v rámci projektu Pomáhej pohybem dva nůžkové stany v hodnotě 60 500 Kč. Nadace ČEZ podpořila náš projekt, který si dal za cíl udržování tradic v obci částkou 45 500 Kč. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout komfortnější zázemí při pořádání společenských a kulturních akcí v obci a tím zatraktivnit činnost SDH Janovice jakožto jediným aktivním spolkem v obci. Děkujeme za podporu.