Pozvánka na valnou hromadu SDH Janovice

SDH Janovice si Vás dovolují pozvat na valnou hromadu SDH Janovice, která se uskuteční v pátek 2.12.2016 v „Hostinci na Větřáku“ v 18 00 hod

Program:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva starosty

4. Zpráva velitele, hospodáře, vedoucího mládeže

5. Zpráva kontrolní a revizní rady

6. Přijetí nových členů

7. Návrh plánu činnosti na rok 2017

8. Návrh rozpočtu na rok 2017

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

Tomáš Kovařčík