Praxe se staršími žáky - nehas olej vodou!

Ve čtvrtek, jsme v rámci pravidelných tréninků se staršími žáky vyzkoušeli, co se stane, když budeme hasit olej vodou. Mnozí vědí, že voda není vhodná pro hašení oleje ale praktické ověření, je vždy nejlepší. Pro názornou ilustraci jsme pořídili i video záznam.

Popis děje: Kuchyňský olej má teplotu vzplanutí cca. 300 °C. Voda se vypařuje již při 100 °C. Po nalití vody do oleje mění ihned voda své skupenství - stává se z ní pára. Tato pára vezme sebou i hořící kapénky oleje a dojde k vymrštění do okolí (nemusí hořet - k vymrštění dochází i pokud olej nehoří! - hrozí rozsáhlé popáleniny). Proto se doporučuje nejprve odebrat zdroj tepla (vypnou sporák) a hasit takovýto požár zamezením přístupu vzduchu - tedy pokličkou, popřípadě mokrou utěrkou.

J.V.

Názorná ukázka: www.youtube.com/watch?v=UPam_G7Kmk8

Odstrašující video: www.youtube.com/watch?v=t45TxB4WjkU