Uctění památky Svatého Floriána

V neděli 1. 5. 2016 jsme v hojném počtu uctili památku sv. Floriana ve farním kostele sv. Václava na Starém Jičíně. Po mši jsme slavnostním průvodem došli na hasičskou zbrojnici ve Vlčnově, kde byl pochod ukončen.

Svatý Florián

Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu, to je Svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků.

Zdroj: www.pozary.cz